Privacyverklaring Cabriofun

Cabriofun vzw verwerkt bij uw lidmaatschap privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Cabriofun vzw acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en en zo goed mogelijk beveiligd.

Bewaartermijnen

Bewaarde gegevens worden bewaard zolang u lid bent van onze vereniging. Nadat u uw lidmaatschap hebt opgezegd of wanneer u uw lidgeld niet meer hebt vernieuwd, blijft u nog gedurende 3 maanden op "non actief" staan in onze database, daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

Email

Wij kunnen je, nadat u lid bent geworden van onze vereniging, e-mails toezenden in het kader van onze clubactiviteiten.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

U kan steeds je gegevens opvragen of laten aanpassen of verwijderen door een mail te sturen naar peter@cabriofun.be